„ustawa antyspreadowa” spłata kredytu we frankach po kursie z dnia podpisania umowy rat odbywała się według jednego schematu – bank pobierał od Klienta złotówki, które przeliczał według swojego kursu na franki lub euro

2019-11-21

Podajesz numery dwóch rachunków bankowych – w złotówkach i walucie Twojego kredytu i zlecasz transakcję, akceptując kurs i kwotę kupowanej waluty. „Każdy bank, udzielając kredytu hipotecznego, zobowiązany został do informowania klientów o ryzyku kursowym, jak i o ryzyku zmiennej stopy procentowej. Z tego też powodu całkowita spłata kredytu, w momencie sprzedaży nieruchomości, nie zawsze przypadnie na okres korzystnych notowań kursu waluty, do której kredyt jest indeksowany. „ustawa antyspreadowa” spłata kredytu we frankach po kursie z dnia podpisania umowy https://rachelski.pl/kredyty-frankowe/ rat odbywała się według jednego schematu – bank pobierał od Klienta złotówki, które przeliczał według swojego kursu na franki lub euro. A czy ktoś odda mi kasę za 10 lat spłacania kredytu z większym oprocentowaniem bo w PLN, kiedy frankowicze śmiali się i klaskali na niższe raty? ), po drugie: bank udzielał kredytu walutowego przeliczając walutę na złotówki po cenie kupna waluty, ale kiedy przychodziło do spłaty rat, brał pod uwagę cenę sprzedaży. Decydując się na wcześniejszą spłatę kredytu w CHF lub EUR, nabywca mieszkania musi uwzględnić aktualny koszt zakupu waluty. Otóż sąd w Zagrzebiu uznał, że 100 tysięcy Chorwatów nie zostało właściwie poinformowanych o ryzyku kursowym w związku z zaciągnięciem kredytów hipotecznych we frankach szwajcarskich. Wystarczy informacja o spłacie kredytu w wysokości zależnej od bieżącego kursu franka. Na podstawie tej zmiany warunków kredytu kredytobiorca może odstąpić od umowy z bankiem (czyli de facto spłacić wcześniej kredyt) – nie płacąc przy tym prowizji za wcześniejszą spłatę. Wymaga to przystąpienia właścicieli nieruchomości (na którą ma zostać przeniesiona hipoteka) do kredytu w charakterze dawców zabezpieczenia. A jak kredyt we frankach doradził Expander? W tamtejszych umowach kredytowych pojawia się zapis, że prowizję za wcześniejszą spłatę kredytu płaci się przy całkowitej spłacie kredytu. Zmienić sposób spłaty kredytu walutowego! Regulując raty kredytu walutowego, warto wymieniać walutę tam, gdzie kursy euro czy franka szwajcarskiego są najbardziej korzystne. Jest to korzystne rozwiązanie dla osób które posiadają inną nieruchomości, na zabezpieczenie kredytu hipotecznego. Przewrotnie na dzień wypłaty kredytu im wyższy kurs waluty, do której kredyt jest indeksowany, tym tańszy będzie koszt kredytu. A jeśli nawet saldo kredytu nie jest aż tak wysokie, to całkowita spłata kredytu przy aktualnie wysokich kursach waluty jest wręcz nieopłacalna. Przede wszystkim bank miał obowiązek w pierwszej kolejności przedstawiać ofertę kredytu w złotych. Oznaczałoby ono przeliczenie kredytu po niekorzystnym kursie i płacenie rat przez klientów według znacznie wyższego oprocentowania złotowego. Michał, ten pomysł już też wcześniej wymyśliliśmy ale niestety nie udało się przenieść w ten sposób kredytu do Multibanku. O wiele dalej poszedł sąd w Hiszpanii, który nakazał spłatę kredytów udzielonych we frankach po kursie z dnia podpisania umowy. Kapitału do PKO i po miesiącu chcieliśmy zapłacić pozostały 1 procent sami lub też z kredytu ale Multi się na to nie zgodziło ze względu na brak zabezpieczenia.