Akademia Kobiet w Gdyni liczy już ponad 100 osób – dołącz do nas

Pod koniec 2016 roku ruszyła Akademia Kobiet w Gdyni. Jest to miejsce, które udziela wsparcia kobietom i osobom o niskich dochodach, które w tej chwili wciąż walczą o swoje prawa.

Akademia Kobiet w Gdyni nie tylko udziela pomocy prawnej osobom o niskich dochodach i walczy o równość kobiet, ale także przeciwstawia się seksizmowi w instytucjach publicznych. Do tej pory prowadziła kliniki prawne zajmujące się różnymi kwestiami, od dyskryminacji ze względu na płeć po handel ludźmi, prawo antydyskryminacyjne i prawo równościowe.

Niestety, kobiety są nadal w dużej mierze niedostatecznie reprezentowane w polityce, gdyż stanowią zaledwie około 15% parlamentarzystów.

Akademia Kobiet została utworzona w celu osiągnięcia równości płci poprzez zachęcanie dziewcząt i kobiet do aktywności politycznej. Akademia promuje to, co nazywa polityką „neutralną pod względem płci”: politykę neutralną pod względem płci, która ma zastosowanie zarówno do mężczyzn, jak i kobiet lub która nie dyskryminuje z żadnych powodów.

My, jako reprezentantki kobiet w Urzędzie Miasta Gdyni, chcielibyśmy powiedzieć kilka słów z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet.

Miło nam poinformować, że Akademia Kobiet liczy już ponad 100 uczestniczek.

Kobiety stanowią ponad połowę ludności Polski, mają też znaczącą władzę polityczną w kraju. Polski rząd niedawno zobowiązał wszystkie uczestniczące firmy do obecności na platformie Akademii Kobiet, sieci ponad 100 organizacji wyłącznie dla kobiet, które dążą do zwiększenia równości płci i poprawy życia kobiet.

Jestem tylko jedną kobietą w rosnącej sieci, ale cieszę się, że nie byłam. To dla mnie ważne, aby tam być, ponieważ mamy do odegrania ogromną rolę w tej zmianie i tylko pracując razem możemy osiągnąć pozytywne rezultaty.

W ostatnich latach Akademia Kobiet w Gdyni rozwija się. Na pewno można zostać członkiem tego ekskluzywnego klubu.

W 2018 roku Akademia Kobiet w Gdyni stała się częścią agendy politycznej. Akademia Kobiet to organizacja, która stara się zmienić perspektywę polskiej polityki i położyć inny nacisk na sprawy kobiet.

Aby pokazać wielki sukces prawa kobiet, Akademia Kobiet w Gdyni przejdzie do historii, otwierając po raz pierwszy w Polsce swoje podwoje. Szkoła będzie zlokalizowana obok Teatru „Gala”, a także stanie się miejscem czystej innowacji.

Akademia Kobiet w Gdyni to organizacja, której celem jest kształcenie kobiet. Jest częścią Miasta Akademickiego, rosnącej społeczności naukowców i studentów.

Misją Akademii Kobiet w Gdyni jest edukacja i wsparcie kobiet ze specjalnymi potrzebami, które prowadzą działania zagrażające życiu. Program nauczania obejmuje głównie zajęcia z biologii człowieka, psychologii, geografii i rozwoju człowieka.

W 2017 roku powstała Akademia Kobiet w Gdyni. Jest to forum społecznościowe dla kobiet i młodych dziewcząt.

Główne idee Akademii Kobiet obejmują to, że równość płci to nie tylko hasło, ale także rzeczywistość w dzisiejszym społeczeństwie i że kobiety powinny mieć więcej możliwości w polityce iw miejscu pracy. Co roku organizowane będzie wydarzenie z prelegentami na tematy takie jak feminizm, komunikacja, polityka i kilka innych zagadnień. Głównym celem wydarzenia jest uświadomienie jak największej liczbie kobiet ich praw, obowiązków, możliwości i szans życiowych.

Akademia Kobiet w Gdyni to profesjonalna obecność dla kobiet w Polsce. Obecnie pracuje tam ponad 100 osób i musimy znaleźć więcej utalentowanych ludzi. W tym artykule omówimy strukturę organizacji i jej działania na przestrzeni lat.